Användarinstruktion

Att använda NeoMega36® är enkelt och kan göras på olika sätt.

NeoMega36® är enkelt att administrera oralt eller genom en nasogastrisk sond. Du väljer vilken metod som passar varje barn bäst.

Det är viktigt att förvara NeoMega36® rätt. NeoMega36®-flaskan ska förvaras i kylskåp mellan portionerna, i en temperatur mellan 2-8 grader Celsius. När en flaska har öppnats, kan den användas upp till en vecka. Detta säkerställer att produkten är säker att använda och tillåter en praktisk och personlig användning för varje barn.

1. Oral administration
1. För oral administration behöver du en oral spruta för att aspirera.
2. Öppna korken och koppla på en oral spruta* till flaskan. Aspirera önskad portionsvolym (0.4 ml/kg).
3. Ge portionen (0.4 ml/kg) i munnen på barnet.
2. Administration genom nasogastrisk sond
1. För administration genom en nasogastrisk sond krävs en sondspruta och ett uppdragsrör.
2. Öppna korken, koppla ihop sondspruta med uppdragsrör**, och stoppa detta i flaskan. Aspirera önskad portionsvolym (0.4 ml/kg).
3. Ge portionen (0.4 ml/kg) i sonden.

*Oral spruta är en särskild spruta för oral administration. Ett exempel är Exadoral spruta 1 ml som tillhandahålls av B Braun (art nb 4608661)
**Uppdragsrör för Nutrasafe2 och ENFit tillhandahålls av Vygon (art nb 817.052 respektive 817.057)